☪ İLKAY KÜRKLÜ ☪

Bismillâh ir-Rahmân
ir-Rahîm

Islâm is my deen,
Jannah is my dream..♡

If you go to Jannah and you don’t find me there, ask Allah to grant me Jannah. That is all I ask from you.. ♡

(via gaybistan)

(via gravityegg)

Yokluğunun hissedilmediği yerde, varlığını yük etme.
Sûretinin gözüme değdiği ilk andan beri duâlarımın başrolündesin.

Rabbim bizlere hayırlı, imanlı ve iffetli evlatlar nasîb eylesin inşâAllah..

(Source: ilkaykurklu, via ilkaykurklu)

Elleri, ayakları, gözleri ve kulakları iffetli çocuklar yetiştirmek cihattır. Bu zamanda böyle bir yetiştirme zorlaştı ise, bu işin ecri de büyüdü demektir. Allâhu Teâlâ hiçbir emeğimizi zâyi etmez. Zor işin ecri de çok olacaktır.

(Source: ilkaykurklu, via ilkaykurklu)

Sınırsız duâ hakkım varken, ‘bir dilek hakkım olsa’ da neyin nesi?
Nûrun gelse güneş söner Efendim. Bir ben değil, âlem sana hayran Edendim.

(via ilkaykurklu)

Bir gün helal olacak niyetiyle, haram bir ilişkinin içinde durma. Kim sana yârın için söz verdi?
From the first time I saw you, you became the main character of my prayers…
Anonymous asked: Sizce güzellik nedir?


Answer:

Güzellik içtedir, dışta değil. Bir insanın içi güzelse dışıda güzeldir benim gözümde, ama içi çirkinse o insanın, dışına ne güzel derim ne de çirkin. Eğer çirkin dersem, Rabbimin yarattığı bir varlığa çirkin demiş olurum. Rabbim hâtâ etmez, Rabbimin yarattığı herşey güzeldir.

Ben hiç kimsenin yüzündeki güzelliğe bakmam, içine bakarım güzel mi diye. Ama içini tanımadığım bir insanada güzel demem. Bâzen güzel bir tebessüm bile içinde nefret barındırır, ama biz göremeyiz o nefreti, çünkü o mâsum ve güzel tebessüm gizlemiştir içindeki nefreti. Dikkatli olmak lağzım, görüntüye kanmamak lağzım.

Nazan Bekiroğlu  (via izbirakin)

Rabbim çok yorgunum.
Bana bütün haberlerin yerini tutacak bir haber gönder.
Üzerime bir iyilik ve güzellik kondur.
Avunmalığım olsun, hiç ummadığım sevinç nasip et.
Latifsin,
lütfen..
Love isn’t staring into each other’s eyes for minutes. Love is waking up to pray Tahajjud, only to make duâ for the person who we love, as duâs made at Tahajjud time will be accepted by Allah’s Will. We don’t look at each other, we pray that Allah shows the person who we love in our dreams.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter